جزیره کیش حدود 90 کیلومتر مربع مساحت دارد و در کرانه های زیبای خلیج فارس در حدود 300 کیلومتری بندر عباس واقع شده است.این جزیره، از نظر جذب جهان گردی می تواند درآمد قابل توجهی برای کشور ایجاد نماید.زیرا صنعت گردشگری حدود 65 نوع بخش صنعت و خدمات را راه اندازی کرده و در بعضی از کشورها 70% درآمد حاصل را از این طریق جذب می نماید.مضاف بر این،جزیره می تواند تسهیلات لازم را برای انتقال تکنولوژی Technology و دانش فنی know-how به کشور فراهم سازد.ضمناَ احداث پل بین بندر عباس و قشم -مانند منطقه شانگ های و شن زن (در چین) -برای ارتباط عملیات بازرگانی بسیار مفید به نظر می رسد.

- چگونگی ثبت شرکت در منطقه آزاد قشم

- مراحل ثبت شرکت


مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص در کیش به شرح ذیل می باشد:

2 نسخه اظهارنامه
2 نسخه اساسنامه
صورتجلسه مجمع عمومی و موسسین
فتوکپی شناسنامه و کارت ملی کلیه مدیران و سهامداران و بازرسین
گواهی پرداخت 35% سرمایه از یکی از بانک های جزیره کیش
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود در کیش عبارت است از:

2 نسخه شرکتنامه تکمیل شده که به امضاء کلیه شرکا رسیده باشد.
2 نسخه تقاضانامه
2 نسخه اساسنامه
2 نسخه صورتجلسه مجمع عمومی و موسسین
فتوکپی شناسنامه و کارت ملی کلیه شرکا و مدیران شرکت(افراد حقیقی)
آگهی روزنامه رسمی(افراد حقوقی)